Úvod           Ambulancia           Zmluvné poisťovne           Fotogaléria           Cenník           Ordinačné hodiny           Kontakty

OZNAMY:

V záujme
kvalitného vyšetrenia
bez dlhej
čakacej doby
si prosím prečítajte
a dodržiavajte
ordinačné hodiny.Telefonické
informácie,
výsledky vyšetrení,
elektronické recepty
a podobne
vybavujeme v čase
od 10:00 do 12:00 h
na tel. čísle:
+421 46 543 02 16

ODKAZY:Percentilové grafy:


Ambulancia a poskytované služby                 Naša ambulancia je neštátne zdravotnícke zariadenie a nachádza sa v Prievidzi na ulici Š. Králika 26 (druhé poschodie zdravotného strediska vedľa výškovej budovy). Ambulancia má bezbariérový prístup, v budove je výťah a v jej bezprostrednom okolí nie je problém s parkovaním. V blízkosti ambulancie sa nachádza niekoľko lekární.


           Ordinačné hodiny sú rozdelené na ambulanciu praktického lekára pre deti a dorast a na detskú gastroenterologickú ambulanciu. Prednostne sú vyšetrení pacienti vo vážnom zdravotnom stave (určí lekár) a deti do veku 1 roka. V záujme kvalitného vyšetrenia bez dlhej čakacej doby si prosím prečítajte a dodržiavajte ordinačné hodiny.

           V našej ambulancii poskytujeme vyšetrenie hladiny CRP (C - reaktívny proteín) z kvapky krvi. Vyšetrenie trvá cca 3 minúty a umožní rozoznať, či sa jedná o vírusové alebo bakteriálne ochorenie a teda napomáha vyhnúť sa zbytočnému podávaniu antibiotík, ktoré sú pri vírusových ochoreniach neúčinné. Antibiotiká predpisujeme, len ak je to skutočne nevyhnutné!
Okrem bežnej pediatrickej starostlivosti poskytujeme vyšetrenie uší pomocou otoskopu, čím vieme odhaliť zápaly a môžeme včas terapeuticky zasiahnuť.


           V priestrannej čakárni sa nachádza kútik pre deti na hranie, aby ich chvíle čakania boli čo najpríjemnejšie. Steny čakárne zdobia veselé kresby známych rozprávkových postavičiek. Pre rodičov sú tu k dispozícii rôzne informačné materiály o nových liekoch, očkovacích látkach, zdravej výžive, možnostiach prevencie infekčných ochorení a pod.


Ak žije dieťa v strese a karhaní, naučí sa odsudzovať.

Ak žije dieťa v nepriateľstve, naučí sa útočiť.

Ak žije dieťa v posmechu, naučí sa vyhýbavosti.

Ak žije dieťa v povzbudení, naučí sa smelosti.

Ak žije dieťa v tolerancii, naučí sa trpezlivosti.

Ak žije dieťa v bezpečí, naučí sa veriť.

Ak žije dieťa s pochvalou, naučí sa odmeňovať.

Ak žije dieťa v poctivosti, naučí sa spravodlivosti.

Ak je dieťa prijímané a obklopené priateľstvom, naučí sa hľadať vo svete lásku,
istotu a priateľstvo.