Úvod           Ambulancia           Zmluvné poisťovne           Fotogaléria           Cenník           Ordinačné hodiny           Kontakty

OZNAMY:

V záujme
kvalitného vyšetrenia
bez dlhej
čakacej doby
si prosím prečítajte
a dodržiavajte
ordinačné hodiny.Vyšetrenie mimo
ordinačných hodín
je možné dohodnúť
osobne alebo
telefonicky na dni:
pondelok, streda,
štvrtok
v čase medzi
14:30-15:00 h.

ODKAZY:Percentilové grafy:


Cenník      CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV,
ktoré nie sú hradené zo zákonného poistenia


Potvrdenie o zdravotnom stave pre oprávnenie na vedenie motor. vozidla 19,90 EUR
Vystavenie zdravotného preukazu 8,30 EUR
Potvrdenie pre potreby súdu alebo polície 16,60 EUR
Potvrdenie o zdravotnom stave na prihlášku do MŠ 2,00 EUR
Potvrdenie o zdravotnom stave na prihlášku na SŠ, VŠ 2,00 EUR
Potvrdenie o zdravotnom stave na internát 2,00 EUR
Potvrdenie o zdravotnom stave do tábora alebo na brigádu 2,00 EUR
Potvrdenie o zdravotnom stave pre športovcov 3,30 EUR
Potvrdenie o zdravotnom stave pre potreby úradu práce 5,00 EUR
Potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť 3,30 EUR
Potvrdenie o zdravotnom stave pred cestou do cudziny 16,60 EUR
Potvrdenie o zdravotnom stave pred liečením v cudzine 16,60 EUR
Potvrdenie o zdravotnom stave pred rekondičným pobytom alebo kurzom 6,60 EUR
Vyšetrenie ku skúške na alkohol 16,60 EUR
Prepichnutie ušníc na náušnice 10,00 EUR