Úvod           Ambulancia           Zmluvné poisťovne           Fotogaléria           Cenník           Ordinačné hodiny           Kontakty

OZNAMY:

V záujme
kvalitného vyšetrenia
bez dlhej
čakacej doby
si prosím prečítajte
a dodržiavajte
ordinačné hodiny.Telefonické
informácie,
výsledky vyšetrení,
elektronické recepty
a podobne
vybavujeme v čase
od 10:00 do 12:00 h
na tel. čísle:
+421 46 543 02 16

ODKAZY:Percentilové grafy:


Cenník      CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV,
ktoré nie sú hradené zo zákonného poistenia


Potvrdenie o zdravotnom stave pre vodičské oprávnenie 20,00 €
Vystavenie zdravotného preukazu 10,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave pre zváračský kurz 8,00 €
Potvrdenie pre potreby súdu alebo polície na vlastnú žiadosť 16,00 €
Potvrdenie pre komerčnú poisťovňu 5,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave do žiadosti pri nástupe do MŠ 2,00 €
Potvrdenie prihlášky na vysokú školu, strednú školu 2,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave na internát 2,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave do tábora alebo na brigádu 2,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave pre športovcov 2,00 €
Potvrdenie o diéte pre potreby MŠ, ZŠ, SŠ 2,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave pre potreby úradu práce 7,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť 5,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave cudzinca 16,00 €
Vyšetrenie a potvrdenie na alkohol v krvi 16,00 €
Zaočkovanie mimo povinného očkovania 3,00 €
Vyšetrenie nepríslušného pacienta 10,00 €
Injekcia 4,00 €
Lekárska správa 2,00 €
Odstránenie cudzieho telesa, extirpácia kliešťa u nepríslušného pacienta 2,00 €
Vyšetrenie moču na vlastnú žiadosť 2,00 €
Vyšetrenie CRP na vlastnú žiadosť 4,00 €
Prednostné vyšetrenie mimo ordinačných hodín 5,00 €